Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n. CP 15707
Santiago de Compostela
aemigracion@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 143 | +34 881 995 148
Fondos Documentais

Unha das finalidades do Arquivo da Emigración Galega é a recuperación e salvagarda do patrimonio cultural da emigración galega, centrándose na recompilación da documentación existente, ben no seu soporte orixinal ben mediante a súa microfilmación. A súa intención é ademais constituír un centro ou banco de referencias documentais (gráficas, bibliográficas, estatísticas, sonoras, literarias e artísticas) sobre o fenómeno migratorio nas súas diversas modalidades ao longo das súas distintas etapas, indicando a localización exacta de todos os materiais para axilizar a súa consulta.

Os fondos documentais do AEG clasifícanse en:

  • Documentación de organismos oficiais españois, como as Fontes Municipais que se conservan nos concellos galegos. Localizamos as fontes que existen practicamente en todos os concellos (censos, padróns, listas de quintas, documentación relacionada con obras financiadas pola emigración, etc.). Destaca a recuperación dos chamados Libros de Emigrantes, nos que aparece o rexistro dos emigrantes dun concello durante un período de tempo e dos que contamos con copia dos libros de Dumbría, Vedra, Cervo, Lalín e Brión.
    Tamén se poden encontrar as fichas pertencentes á Delegación provincial da Coruña da Comisión Católica Española de Migraciones de gran parte dos galegos que emigraron a través deste organismo desde 1957 até os anos 70.

  • Documentación de organismos oficiais dos países receptores dos emigrantes galegos, entre as que cómpre destacar a base de datos elaborada polo Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos co rexistro de todos os españois que entraron polo porto de Bos Aires no período desde 1882 até 1928.

  • Documentación da colectividade emigrante galega, que comprende os fondos de moitas das sociedades galegas da emigración (tanto en América como Europa e mesmo España). Esta documentación abarca libros de actas das xuntas directivas, libros de socios, libros de contabilidade, memorias sociais, estatutos, libros de correspondencia e folletos.

  • Fondo de publicacións periódicas editadas polos galegos nos diferentes países onde se radicaron.

  • Arquivos de particulares protagonistas do fenómeno migratorio galego: fotografías familiares, epistolarios, etc. que se conservan nas familias e que serven para dar outra dimensión ao estudio das correntes migratorias.

DESTACADOS
Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes
A partir do día 3 de novembro estará na Casa da Cultura da Baña, tamén coñecida como a antiga Obra Pía.
Neste concello a pegada da acción filantrópica dos seus emigrantes está presente en tres edificios emblemáticos para os seus habitantes: a xa mencionada Obra Pía, fundada polo indiano Rafael Díaz, a comezos do século XIX; a Casa-escola de Seoane, na parroquia de San Xoán de Barcala, obra da sociedade de instrución "Unión Barcalesa" e o Colexio Cuba, construído pola sociedade habaneira "La Baña y su Comarca".
Promovida polo Consello da Cultura Galega (CCG), a través do seu Arquivo da Emigración Galega, e coa colaboración da Secretaría Xeral de Emigración, "Luces de Alén Mar", continúa o seu percorrido polos concellos galegos para difundir o labor dos nosos emigrantes a prol da educación en Galicia.
Consulta a nosa web e poderás coñecer datos tanto dos edificios escolares como dos seus promotores, que tanto ben fixeron pola formación educativa dos bañenses.
Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega
Congreso Santiago, 28 de setembro-1 de outubro de 2016
Documentos, fotografías, obxectos, películas....calquera formato que recolla a historia da emigración serve. O Arquivo da Emigracion Galega recupera este patrimonio no marco dun proxecto que abre novos camiños. Agora, o Concello de Ribadeo abre unha vía permanente para documentar o legado da emigración. Neste folleto tes toda a información.
A publicación que xuntou a intelectualidade galega residente en Arxentina nos anos 20
Entre Arxentina e Galicia, máis de 1600 cartas para coñecer as relacións de Seoane cos intelectuais das súas dúas patrias.
publicacions
Ver todas
Últimas NOTICIAS
16/07/2019
O Consello da Cultura Galega presenta a reedición de “La Emigración en Galicia”
09/08/2018
"Luces de Alén Mar" visita Ares
07/07/2017
O Consello da Cultura Galega recupera material da emigración no marco do Ribadeo Indiano
30/09/2016
A 26 Conferencia Anual da AEMI conclúe coa reivindicación das migracións como elemento clave da Historia da Humanidade
07/06/2016
Posta en marcha no Concello de Ribadeo do Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega
27/11/2015
Morre Xosé Neira Vilas, voz da emigración
05/11/2015
X Ciclo de conferencias organizado pola Cátedra UNESCO 226 sobre Migracións, da Universidade de Santiago de Compostela
23/09/2015
O Consello da Cultura Galega participa na xuntanza anual da Asociación Europea de Institucións Migratorias (AEMI) en Turín
14/11/2014
Un seminario destaca o carácter simbólico do Consello de Galiza, no setenta aniversario da súa creación
11/11/2014
Publicada xa a Guía del nuevo emigrante

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205