Instrumento do día

Fungo, fungadeira, bufagatos

O segundo tipo de zoadeira que achamos en terras galegas denomínase fungo, fungadeira ou bufagatos, seguramente debido ao seu son nasal, moito máis agudo que as zoadeiras que vimos de describir. Na súa confección emprégase un óso da uña dun porco (un dos metacarpianos), unha taboíña rectangular, unha noz, un disco de madeira ou metal, ou mesmo un botón grande. Calquera destes elementos é atravesado con dous furados por onde se pasa un cordel que vai atado xuntando os seus extremos de xeito que forma un círculo pechado. Con cada man tense conta dun dos extremos do círculo e imprímese un movemento circular ao fungo conseguindo que o cordel se vaia enroscando sobre si mesmo á vez que a súa lonxitude diminúe. Cando está case completamente enroscado, sepáranse con forza as dúas mans para que a corda recupere a súa lonxitude orixinal. Isto produce un desenrolamento rápido da corda que obriga ao fungo a xirar producindo un son zoante e xordo ao mesmo tempo que enrola a corda no sentido contrario, o que se aproveita para facelo xirar de novo.

Cando os fungos se fabrican dun círculo de madeira, adoitan a levar, todo de arredor, un dentado. … Ler máis

Unha versión interactiva do libro

Este web é a versión interactiva do libro Os instrumentos musicais na tradición galega de Pablo Carpintero Arias [ fb ] e publicado orixinalmente en papel pola Difusora de Letras, Artes e Ideas. Esta versión interactiva, promovida polo Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega, explota as capacidades multimedia e de organización de Internet para difundir universalmente o acervo musical da cultura galega. Ler máis

Máis contidos da edición impresa: Prólogo, Proemio, Agradecementos


Patrocinadores e colaboradores