Instrumento do día

Ferreñas, ferriñas

Malia a que así se denominan normalmente os pequenos discos de metal co bordo rizado e lixeiramente cóncavos que se insiren no marcos dos “sistros”, charrascos, pandeiras e pandeiretas, existen bastantes referencias á existencia pasada en Galicia dun instrumento musical así denominado que en castelán recibe o nome de sonajas. Pese a que Ramom Almuinha explica que ferreñasnas fontes orixinais pode designar a distintos instrumentos como o sistro, as soalhas (aro com ferrenhas), a pandeireta, o pandeiro ou a “pandeireta galega1 por ningures achamos esta variabilidade, senón máis ben … Ler máis

Ver notas
  1. [1] Pinheiro Almuinha, R. “Tambores de mão na Galicia: pandeiros, adufes e pandeiretas galegas”. En: Etnofolk. Revista galega de etnomusicoloxía. Nº 8, xuño 2007, p. 12. Ao longo deste artigo o autor emprega repetidas veces para o instrumento ferreñas a denominación de soalhas, seguramente para diferenciar ferreñas (discos sonoros) de ferreñas (instrumento), pero esta denominación non existe en galego aplicada a un instrumento musical e foi tomada directamente do portugués, onde tampouco se refire a un instrumento musical. No dicionario Houaiss da Lingua Portuguesa podemos ler: “Soalha: cada uma das chapas metálicas de pandeiro ou afim que retinem, batendo umas nas outras.

Unha versión interactiva do libro

Este web é a versión interactiva do libro Os instrumentos musicais na tradición galega de Pablo Carpintero Arias [ fb ] e publicado orixinalmente en papel pola Difusora de Letras, Artes e Ideas. Esta versión interactiva, promovida polo Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega, explota as capacidades multimedia e de organización de Internet para difundir universalmente o acervo musical da cultura galega. Ler máis

Máis contidos da edición impresa: Prólogo, Proemio, Agradecementos


Patrocinadores e colaboradores