As capelas das catedrais

Pese a seren tamén agrupacións musicais totalmente urbanas, pois só os máis grandes templos se puideron permitir mantelas, as capelas das catedrais con seguridade deberon exercer certa influencia sobre o pobo. De feito, xa comentamos que os músicos destas agrupacións participaban por veces en espectáculos públicos e formaron parte tamén de grupos tradicionais, caso dos Pacheco de Mondoñedo.

Patrocinadores e colaboradores