Conxuntos instrumentais

Se ben é certo que ao longo da exposición das características e historia dos diferentes instrumentos musicais que aquí tratamos xa explicamos en que tipos de conxuntos se expresaban, non queremos pechar esta obra sen facer unha referencia específica e ampliar un pouco a historia e as peculiaridades das diferentes agrupacións musicais que aparecen en Galicia ao longo do século XX.

Patrocinadores e colaboradores