Aerófonos corporais

Tamén co corpo poden facerse melodías empregando diversas cavidades como resoadores, transformándoo así nun aerófono, de aí que propuxeramos engadir á clasificación dos instrumentos musicais proposta por Hornbostel e Sachs un novo apartado que dera conta destes xeitos de usar o corpo como aerófono, o 424 “aerófonos corporais” ao que pertencerían a voz, os catro xeitos de asubiar que a continuación imos explicar, así como o abellón.

Patrocinadores e colaboradores