As vinchas

As máis coñecidas son sen dúbida as que levan nas mans as pantallas do Antroido de Xinzo de Limia (Ourense). Fabrícanse curtindo ao fume vinchas 1 de vaca cheas de aire. As pantallas levan unha en cada man e mentres corren polas rúas, bátenas entre si con forza para producir un característico son que transmite e produce, sen dúbida, unha forte emoción, e forma parte indispensable destas máscaras de antroido. Non obstante, o costume de levar estas vinchas non é exclusivo das pantallas. Moncho Marín comenta que na zona de Vilagarcía (Pontevedra) cando eran rapaces, durante o antroido, empregaban estas vinchas para arrearse uns nenos a outros. Cando os rapaces as levaban, recibían o nome de choqueiros. Julio González Montañes, falando da celebración do Corpo de Deus en Pontevedra, relata como a Tarasca ou Coca era moi popular xunto cos xigantóns e os céntulos ou choqueiros, nos que o autor olla unha herdanza de personaxes das farsas romanas e dos xograres zaharrones. A vestimenta dos choqueiros no 1658 era de cores, a franxas negras e marelas; portaban “su palo con tres vejigas de vaca hinchadas” e levaban chocas colgando para facer ruído, gozando do dereito de burlarse da xente, especialmente dos tendeiros, e de tomar mercadorías das súas cestas 2. Segundo este autor, e tamén na nosa opinión, estes enmascarados do Corpo de Deus teñen un claro e inequívoco parentesco cos tolos medievais e coas máscaras de antroido:

«Los gamachiños, como los céntulos de Pontevedra, el feno de Ribadavia y Allariz y otras máscaras similares, debieron ser muy abundantes en las procesiones gallegas aunque fueron desapareciendo por la presión de la jerarquía eclesiástica que desde finales del siglo XVI se propuso desterrar de las festividades religiosas estas intrusiones “profanas”. Quizá algunas de las máscaras carnavalescas actuales tengan su origen en las antiguas del Corpus y todavía perviven en algunas procesiones religiosas como la de la Virgen de los Remedios de Castro Caldelas en la que sale el Irrio, máscara religiosa con careta de madera barbuda que goza de los mismos privilegios de inmunidad física y derecho de exacción a los tenderos de los que disfrutan los peliqueiros del carnaval, con los que coincide en los castigos físicos que inflige al público que no puede defenderse de obra aunque sí de palabra3

Adolfo Salazar observa como no Quijote aparecen mencionados un tipo de enmascarados que portan tamén estes instrumentos, pois entre os farsantes que teñen que representar o auto das Cortes de la Muerte, “uno de la compañía, que venía vestido de bogiganga, con muchos cascabeles, y en la punta de un palo traía tres vegigas [sic] de vaca hinchadas” 4. Comenta Salazar deseguido que: “bogiganga es nombre aplicado a una persona como los fous o fols (lit. tolos) medievales, que de tan antigua estirpe griega y latina podrían presumir”, engadindo as palabras coas que Cervantes describe o xeito de actuar destas máscaras: “El cual moharracho, llegándose a Don Quijote, comezó a esgrimir el palo y a sacudir el suelo con la vegigas y a dar grandes saltos sonando los cascabeles”. Parece ser que foi costume medieval que estes tolos portasen vinchas cheas de aire engarzadas en paus, instrumento que se denominaba “tirso dos tolos”. Noutra das súas obras, Salazar fai aínda uns saborosos apuntes acerca da orixe deste costume:

«Finalmente añadiremos aquí que si este curioso artefacto simbólico [o tirso dos tolos ou “marotte”] es una muestra postrera de la persistencia de hechuras paganas típicas, como el tirso 5 de los coribantes 6 de Dyonisos. Más tarde, o por entonces, la insignia se convirtió en unas vegigas [sic] de buey, hinchadas de aire. Esta vegiga corresponde a los vocablos bufo, bufón (del griego bous, buey, y la partícula verbal derivada del verbo faino, hacerse visible) –aparecer como buey– como el sapo de la fábula, llamado bufo, bufonis en latín. Los bufones del teatro griego ahuecaban la voz y se rellenaban de trapos, o exhibían un abdomen muy dilatado. Es el sentido de la denominación medieval del fou (fol) que procede de follis, folliculus, globito de vejiga o de cuero. Bufar por soplar o resoplar, se mantiene en castellano, en acepción semejante a la de follar, que dió folla y folía; follón en castellano, folión en portugués [e galego]. Las vegigas dieron a su vez el vocablo boxiganga, como acción de agitarlas, más tarde convertido en tipo de burla, chacota y, en fin, de pieza teatral bufa, burlesca.» 7

Claro está que dentro do noso sistema de cultura tradicional estas vinchas non son consideradas como instrumentos musicais, e dentro do sistema de Hornbostel e Sachs habería que crear un apartado especial para a súa consideración como tal. Porén, pensamos que desde o punto de vista da organoloxía e tendo en conta a nosa definición de instrumento musical, deben ser así consideradas, pois son empregadas para transmitir unha emoción a través do son.

Ver notas
  1. [1] Vexiga urinaria.
  2. [2] González Montañés, J. En: http://www.xente.mundo-r.com/juliomonta/pontevedra. Consulta novembro 2008.
  3. [3] González Montañés, J. En: http://www.xente.mundo-r.com/juliomonta/betanzos. Consulta novembro 2008.
  4. [4] Salazar, A. La Música en Cervantes y otros ensayos. Ed. Insula. Madrid, 1961, p. 177.
  5. [5] Un tirso é un caxato ou vara enramada, recuberta de follas de hedra e vide, que remata nunha piña dun piñeiro. Trátase dun símbolo fálico que seguramente representa a forza vital que se asocia co deus grego Dionisos. Relaciónase tamén coa vara máxica dos meigallos e cos símbolos axiais verticais, que son os que representan o eixo do mundo ou ben teñen relación analóxica con el.
  6. [6] Os coribantes ou curetes son uns personaxes que acompañaron a infancia de Zeus en Creta danzando, saltando e golpeando os seus escudos coas lanzas para facer ruído e impedir que Cronos escoitase os prantos do pequeno deus que se criaba agochado naquela illa.
  7. [7] Salazar, A. La música en la sociedad europea desde los primeiros tiempos cristianos. Ed. El Colegio de México. México, 1942. Vol. I, p. 456, nota 72.
Patrocinadores e colaboradores