Membranas cantadoras

Neste tipo de instrumentos musicais unha membrana tensa é posta en vibración debido ao choque dunha corrente de aire contra dela. Existen dous tipos dentro da clasificación de Hornbostel e Sachs: os libres ou de sopro directo (241), ao que pertencerían os diferentes tipos de follas que se tocan en Galicia, e os que levan un tubo (242) onde se encadrarían os mirlitóns.

Patrocinadores e colaboradores