Proxecto Sarmiento » Blog Archive » Carta inédita del P. Sarmiento

Carta inédita del P. Sarmiento

Baixo a dirección de Ricardo Puente y Brañas, publicouse na Coruña de metade do século XIX o xornal El defensor de Galicia. Tivo unha curta vida, só 30 números, dende o 2 de outubro ata o 9 de decembro de 1856. No número 20 do 15 de novembro atopamos unha carta de Sarmiento dirixida ao seu irmán Xavier na que lle fala da industria.

Descargue o artigo