Proxecto Sarmiento » Blog Archive » Renuncia á abadía de Santa María de Ripoll (1756)

Renuncia á abadía de Santa María de Ripoll (1756)

Dos fondos da Real Academia Española sacamos á luz estas dúas cartas autógrafas de Martín Sarmiento dirixidas á Súa Maxestade, Fernando VI, e a Andrés Otamendi, secretario da Cámara, nas que presenta a súa renuncia ao nomeamento de abade do mosteiro de Santa María de Ripoll.

Ambas as dúas foron editadas por Henrique Monteagudo no número 159 de Grial de 2003, xunto cun fragmento dunha carta (marzo de 1756) do bieito ao seu irmán Francisco Xabier.

Descargue as cartas 

Descargue artigo Grial 159