Proxecto Sarmiento » Guía de fondos

Guía de fondos

des_trinity.jpgO arquivo persoal de Martín Sarmiento, coidadosamente custodiado por el mesmo ao longo da súa vida, esbandallouse e desapareceu ao pouco do seu pasamento. Por tanto, a porción dos seus fondos que chegou ata os nosos días ¬en parte procedente dos distintos comitentes ou destinatarios dos seus escritos e cartas¬ está espallada en distintos arquivos e bibliotecas. Ademais, o sector da obra de Sarmiento que tivo algunha circulación, difundiuse basicamente en forma de copia manuscrita. Por iso, a localización dos fondos sarmentinos é un obxectivo básico do proxecto ‘Obras de Martín Sarmiento’, non só porque isto permite calibrar a difusión que atinxiron estes textos nos círculos letrados (e por tanto, o impacto real do seu pensamento), mais porque constitúe unha información básica á hora de traballar na edición dos seus escritos en si.

A seguir, ofrecemos a relación de arquivos e bibliotecas que custodian orixinais ou copias manuscritas dos ditos textos. Na súa maioría, xa foron examinados e inventariados para o proxecto.

Pode consultar aquí un pdf interactivo con todos os fondos, en continua actualización [Descargue o documento].

Fondos de Martín Sarmiento en arquivos e bibliotecas (por orde alfabética)

 • Academia Bellas Artes ‘San Fernando’ (Madrid)
 • Archivo Casa Ducal de Medina Sidonia (Cádiz)
 • Archivo Congregación Benedictina de Valladolid (Monasterio de Santo Domingo de Silos)
 • Archivo Diocesano Zamora
 • Archivo General Palacio Real (Madrid)
 • Archivo Histórico Nacional (Madrid)
 • Archivo Monasterio Santo Domingo de Silos
 • Arquivo Catedral Santiago de Compostela
 • Arquivo Histórico Provincial de Ourense
 • Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla)
 • Biblioteca Casa Cultura Burgos
 • Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo
 • Biblioteca Monasterio de Monserrat
 • Biblioteca Municipal de Valencia
 • Biblioteca Nacional (Lisboa)
 • Biblioteca Nacional (Madrid)
 • Biblioteca Penzol (Vigo)
 • Biblioteca Provincial León
 • Biblioteca Pública Toledo
 • Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago
 • British Library (Londres)
 • Fundación ‘Bartolomé March’ (Madrid)
 • Fundación ‘Bartolomé March’ (Mallorca)
 • Fundación Lázaro Galdiano (Madrid)
 • Fundación Universitaria Española
 • Hispanic Society of America
 • Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos (Santiago)
 • Museo de Pontevedra
 • Public Library Boston
 • Real Academia Española (Madrid)
 • Real Academia Galega (A Coruña)
 • Real Academia Historia (Madrid)
 • Seminario San Carlos (Zaragoza)
 • Seminario Tui
 • Seminario Vitoria
 • Trinity College (Dublin)
 • Université Sorbonne (Paris)